Assemblies

  1. Kumasi Metropolitan assembly – KMA
  2. Ejisu Municipal Assembly – EMA
  3. Kwadaso Municipal Assembly – KDMA
  4. Asokwa Municipal Assembly – ASKMA
  5. Asokore Mampong Municipal Assembly
  6. Old Tafo Municipal Assembly – OTMA
  7. Oforikrom Municipal Assembly – OFMA
  8. Suame Municipal Assembly – SMA

Image

Image